19 Juli 2018
Velkommen til Øre-næse-halslæge Anders Møller Gregersen

Title for "Tilsynsrapport fra Sundhedsstyrelsen" page.

Embedslægerne har for Sundhedsstyrelsen udført lovbefalet tilsyn med alle lægeklinikker. Tilsynsrapporten for denne klinik fra 23.april 2013 er offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvortil henvises www.sundhedsstyrelsen.dk