TILSYNSERAPPORT FRA SUNDHEDSSTYRELSEN

 

Embedslægerne har for Sundhedsstyrelsen udført lovbefalet tilsyn med alle lægeklinikker. Tilsynsrapporten for denne klinik fra 23.april 2013 er offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvortil henvises www.sundhedsstyrelsen.dk