ALLERGIUDREDNING PRIKTEST

ALLERGIUDREDNING

Ved symptomer eller mistanke om allergi udføres priktest med det almindelige standardpanel, hvor der testes for 14 allergener. Panelet dækker 90% af de kendte allergener. Ved mistanke om alternativt allergen kan suppleres med en blodprøve.
Der udføres desuden rutinemæssigt allergitest ved mistanke om asthma, hvor man hyppigt i forvejen har fået foretaget en lungefunktionstest hos den praktiserende læge.

Inden testen foretages må man ikke have indtaget allergitabletter i ca. én uge forud, da virkningen af medicinen kan påvirke testresultatet.

På underarmen sættes 12 – 14 små prikker. Man venter med at aflæse til efter ca. 15 minutter, hvor diameteren på udslettet aflæses. Hvis denne er 3mm stor anses det for en positiv reaktion.
Man skal vide at prik nr. 11 helst skal være positiv, da det er en kontrol på normalt fungerende immunsystem.

Afhængig af testresultatet kan der være mulighed for krydsreaktioner mellem typisk pollen og visse fødeemner. Dette vil blive nærmere belyst ved besøget.

Det almindelige standardpanel omfatter:

BIRK, GRÆS, BYNKE, HEST, HUND, KAT. STØVMIDE 1, STØVMIDE 2, ALTERNARIA, CLADOSPORIUM, OG EVT KANIN OG MARSVIN.

For yderligere information: Gå til forsiden og klik på linket ALLERGI
 

Retur til oversigt