SVIMMELHED P.G.A. ØRESTEN

SVIMMELHED SOM FØLGE AF SÅKALDTE ”ØRESTEN”.

I det indre øres væskefyldte labyrint, hvor balancenervens sanseceller findes, kan der forvilde sig ”ørekrystaller” ind i en af de tre buegange, hvorved sansecellerne generes og der udløses svimmelhed.

Typisk er svimmelhed udløst ved stillingsændring. Eks, hvis man lægger sig ned, rejser sig op, vender sig i sengen eller drejer hovedet hurtigt mod en side eller, hvis man bøjer nakken bagover, eller læner sig forover. Kort tid efter stillingsændringen opstår svimmelhed, til tider særdeles udtalt. Den varer typisk kortere tid, evt. ledsaget af kvalme og opkastning. Svimmelheden er typisk af den såkaldt rotatoriske type, hvor omgivelserne kører rundt for en.

Årsagen er ikke sikkert kendt, men kan bero på aldersrelateret afstødning af henfaldne krystaller. Kan opstå efter traumer mod hovedet, evt. opstå efter infektioner og endelig forårsaget af visse sygdomme i det indre øre.
Tilstanden ses i alle aldre, men hyppigst hos ældre.

Der findes forskellige manuelle behandlingsmetoder. Det lykkes særdeles ofte at afhjælpe tilstanden efter 1. forsøg. Evt. skal der et par forsøg til.
Tilstanden kan ses igen hos ca. halvdelen indenfor en tre års periode. Det har måske noget at gøre med, at der med alderen løsriver sig små kalkgryn, som altså kan genere sansecellerne.

Tilstanden er i sig selv ufarlig, men særdeles ubehagelig, med risiko for eksempelvis faldulykker p.g.a. svimmelheden.

Efter behandling anbefaler de fleste, at man undgår at ligge fladt i et par døgn, for at undgå krystallen ”falder ” tilbage i buegangen.

Se næste side for illustration af hjemmebehandling ved "øresten".

 

Retur til oversigt